54 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη ΔΕΗ/ΔΠΝ

54 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη ΔΕΗ/ΔΠΝ  Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014
(Μήλος, Σέριφος, Σίφνος, Κύθνος, Πάρος, Αμοργός, Δονούσα, Θήρα, Μύκονος, Σύρος)

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα τέσσερα (54) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τις ανάγκες των (ΑΣΠ Μήλου, ΤΣΠ Σερίφου, ΤΣΠ Σίφνου, ΤΣΠ Κύθνου, ΑΣΠ Πάρου, ΤΣΠ Αμοργού, ΤΣΠ Δονούσας, ΑΣΠ Θήρας, ΑΣΠ Μυκόνου και ΑΣΠ Σύρου).

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/10/2014 – 20/10/2014
Τηλέφωνο: 2287031257, 2287022096, 2284052511, 2286033430, 2289022253, 2281082322

Πηγή: e-theseis.gr

Απάντηση