Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!

Ο Χριστός ας μας δώσει την δύναμη για την δική μας ανάσταση, από το σκοτάδι στο φώς.

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα σε όλους!

Απάντηση