Επιτυχόντες 2012 σε AEI TEI στην Αμοργό

σσΑ: Πολλά συγχαρητήρια από εμάς σε όλα αυτά τα παιδιά! Και εις ανώτερα.

Αμοργού (2958010)  Λυκειακές Τάξεις – Ημερήσιο Γυμνάσιο Αμοργού Επιτυχόντες 10%

Κωδ. Υποψηφ. Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας
11026420 ΓΑΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑ 116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
11026425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ 641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑ

Αμοργού (2958010)  Λυκειακές Τάξεις-Ημερήσιο Γυμνάσιο Αμοργού Επιτυχόντες Πανελλ.  2012(90%)

Κωδ. Υποψηφ. Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας
12026912 ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΑ 135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12026918 ΒΕΚΡΗ ΠΟΘΗΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΝΑ 526 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
12026916 ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΑ 710 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗ
12026913 ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 138 ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12026919 ΚΩΒΑΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑ 563 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
12026917 ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΛΥΤΩ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑ 734 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
12026920 ΠΑΣΣΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΑ 344 ΜΗΧ’ΚΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΚΩΝ Σ

Απάντηση