Ένταξη έργου «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αιγιάλης Αμοργού»

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη το έργο «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αιγιάλης Αμοργού» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, με προϋπολογισμό 2,8 εκ. €. 

Το έργο, που αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή στην αναβάθμιση των υπηρεσιών εκπαίδευσης στο νησί, θα υλοποιηθεί από τον Δήμο Αμοργού. Προβλέπει την κατασκευή 3 κτηρίων συνολικής επιφάνειας 1.471,39 τ.μ. Στα κτίρια αυτά θα στεγαστούν:

  • το δημοτικό σχολείο της Αιγιάλης, δυναμικότητας 96 μαθητών με 6 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες πληροφορικής, φυσικοχημείας, ξένων γλωσσών, βιβλιοθήκης και τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους και
  • το νηπιαγωγείο της Αιγιάλης, δυναμικότητας 30 νηπίων, με 2 αίθουσες διδασκαλίας, χώρο ξεκούρασης των νηπίων και τους απαραίτητους σύγχρονους βοηθητικούς χώρους.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Πηγή http://vimanaxou.blogspot.gr/

Απάντηση